Ελληνικής Εταιρείας Εθνολογίας - Greek Society for Ethnology

Εθνολογία On Line Τόμος 11


όλο το τεύχος

 

 

ΒΑΣΚΑΝΙΑ, ΦΥΛΑΧΤA ΚΑΙ ΓΗΤΕΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΑΡΜΕΝΙΟΥΣ. ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Π. ΑΛΕΞΑΚΗΣ
MAUVAIS ŒIL, TALISMANS ET SORTILÈGES CHEZ LES ARMÉNIENS. APPROCHE ANTHROPOLOGIQUE
ELEFTHERIOS P. ALEXAKIS

EL VIAJE DE VIDA GRIEGO EN INGENIERO WHITE (ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΤΟ INGENIERO WHITE ΤΗΣ ΑΡΓΕΝΤΙΝΗΣ) (Spanish version)
PAULA MICHALIJOS & HUGO CAPELLÀ I MITERNIQUE

THE LIFE JOURNEY OF GREEKS IN INGENIERO WHITE, ARGENTINA (English version)
PAULA MICHALIJOS & HUGO CAPELLÀ I MITERNIQUE

THE WORKING LIVES OF WOMEN IN RURAL AUSTRIA FROM THE LATE 19TH CENTURY INTO THE INTERWAR YEARS: REMARKS AND REFLECTIONS
MARIA PAPATHANASSIOU
Ο ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΣ ΒΙΟΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΙΑΚΗ ΥΠΑΙΘΡΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΣΤΕΡΟ 19o ΑΙΩΝΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟΥ: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ
ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ «ΚΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΣΤΟΥΣ ΑΠΟΓΟΝΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΚΡΗΤΙΚΩΝ ΤΟΥ BODRUM
ΕΛΕΝΗ ΨΑΡΑΔΑΚΗ
COOKING PRACTICES AND «CRETANISM» AT CRETAN TURKS DESCENDANTS OF BODRUM
ELENI PSARADAKI

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ-ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ/ BOOK REVIEWS-PRESENTATIONS:

ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΥ, ΚΥΠΡΟΣ. ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ (ελεύθερες περιοχές - κατεχόμενα -μαρωνιτοχώρια) 2002-2010, Εκδ. Ηρόδοτος, Αθήνα 2020, σελ. 358.
ΜΑΡΙΑ Γ. ΚΟΚΟΛΑΚΗ
MARIA KOUMARIANOU, CYPRUS. ETHNOGRAPHIC DIARY AND OTHER NOTES (Free Areas - Occupied - Maronite Villages) 2002-2010, Herodotos Ed., Athens 2020, pp. 358
MARIA G. KOKOLAKI

NEA EΚΔΟΣΗ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΕΛΕΝΗΣ ΚΟΒΑΝΗ ΑΝΤΙΧΑΡΙΣΜΑ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΑΘΗΝΑ 2021, σ. 320.


ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ – NOTES TO CONTRIBUTORS

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑ - GREEK SOCIETY FOR ETHNOLOGY