Περιοδικό Εθνολογία Περιοδικό Εθνολογία [έντυπο], 18ος Τόμος - Πρόσκληση Υποβολής Εργασιών [καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης εργασιών: 30.06.2020]

Η Ελληνική Εταιρεία Εθνολογίας, προτίθεται να προχωρήσει στην έκδοση του 18ου τόμου του έντυπου περιοδικού της ΕΘΝΟΛΟΓΙΑ εντός του 2020. Ως εκ τούτου, προσκαλεί υποψήφιους συγγραφείς άρθρων να αποστείλουν εργασίες, που δεν ξεπερνούν τις 9.000 λέξεις και περιέχουν έως 6 φωτογραφίες, έως τις 30.06.2020, προκειμένου να περάσουν από τη διαδικασία κρίσης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα:

Περιοδικό Εθνολογία, τόμος 17ος/2017-2018Εκδόθηκε ο 17ος τόμος του περιοδικού Εθνολογία (σ. 336) ο οποίος περιλαμβάνει 8 μελέτες, βιβλιοκρισίες, χρονικά.

Περιοδικό Εθνολογία

Η Ελληνική Εταιρεία Εθνολογίας, μετά την ολοκλήρωση και έκδοση του τόμου 16 του έντυπου περιοδικού της ΕΘΝΟΛΟΓΙΑ, παρά τη δυσβάσταχτη οικονομική συγκυρία και καθώς θεωρεί την έντυπη περιοδική έκδοση επιβεβλημένη, προτίθεται να προβεί αμέσως στην έκδοση του επόμενου, 17ου, τόμου για το έτος 2018. Ως εκ τούτου, προσκαλεί υποψήφιους συγγραφείς άρθρων να αποστείλουν εργασίες, που δεν ξεπερνούν τις 9.000 λέξεις και περιέχουν έως 6 φωτογραφίες, έως τις 30.4.2018 προκειμένου να περάσουν από τη διαδικασία κρίσης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα:

Περιοδικό Εθνολογία, τόμος 16ος/2013-2016Εκδόθηκε ο 16ος τόμος του περιοδικού Εθνολογία (σ. 231) ο οποίος περιλαμβάνει 6 μελέτες, βιβλιοκρισίες, χρονικά. Ο τόμος αφιερώνεται στη μνήμη της Ελένης Κοβάνη, κοινωνιολόγου, ιδρυτικού μέλους, τ. προέδρου της Εταιρείας, αγαπητής φίλης και συναδέλφου.

Περιοδικό ΕθνολογίαΗ Ελληνική Εταιρεία Εθνολογίας, θεωρώντας την έκδοση του έντυπου περιοδικού της ΕΘΝΟΛΟΓΙΑ επιβεβλημένη, παρά τη δυσβάσταχτη οικονομική συγκυρία, προτίθεται να προβεί στην έκδοση του επόμενου, 16ου, τόμου εντός του 2017. Ως εκ τούτου, προσκαλεί υποψήφιους συγγραφείς άρθρων να αποστείλουν εργασίες, που δεν ξεπερνούν τις 9.000 λέξεις και περιέχουν έως 6 φωτογραφίες, έως τις 31.12.2016 προκειμένου να περάσουν από τη διαδικασία κρίσης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα:

Περιοδικό Εθνολογία

Εκδόθηκε ο 15ος τόμος του περιοδικού Εθνολογία (σ. 306) ο οποίος περιλαμβάνει 10 μελέτες, βιβλιοκρισίες, χρονικά. Η τιμή διάθεσης για τα μέλη διαμορφώνεται στα 10 ευρώ [τιμή χονδρικής 15 ευρώ].