Σχεδιασμός / Υποστήριξη / Συντήρηση Ιστοσελίδας: Απόστολος Νάνης.

Διαχείριση Ιστοσελίδας: Απόστολος Νάνης & Παρασκευή Γ. Κανελλάτου.

Ηλεκτρονική Επιμέλεια Περιοδικού Εθνολογία on-Line: Παρασκευή Γ. Κανελλάτου.