Ελληνικής Εταιρείας Εθνολογίας - Greek Society for Ethnology

Η ιστορική Θράκη υπό το πρίσμα της εθνογλωσσολογίαςΗ Ελληνική Ονοματολογική Εταιρεία βρίσκεται στην ιδιαίτερα ευχάριστη θέση να ανακοινώσει στους εταίρους της αλλά και την απανταχού ερευνητική κοινότητα την έκδοση του τόμου «Η ιστορική Θράκη υπό το πρίσμα της Εθνογλωσσολογίας» από τις εκδόσεις Κ. Μ. Σταμούλη, όπου εμπεριέχονται τα πρακτικά του ομώνυμου διεθνούς επιστημονικού συνεδρίου που πραγματοποιήθηκε στην Κομοτηνή στις 6-8 Οκτωβρίου 2017 και διοργανώθηκε από το Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού των Παρευξείνιων Χωρών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης σε συνεργασία (τόσο σε επιστημονικό όσο και σε οργανωτικό επίπεδο) με την Εταιρεία μας.

Στις 508 συνολικά σελίδες φιλοξενούνται 31 πρωτότυπες επιστημονικές μελέτες Ελλήνων και ξένων ερευνητών οι 13 από τις οποίες ανήκουν σε ισάριθμα μέλη της Ελληνικής Ονοματολογικής Εταιρείας τα οποία μπορούν να προμηθευθούν τον τόμο από το γραφείο μας.
Θερμές ευχαριστίες στο Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού των Παρευξείνιων Χωρών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης για την εποικοδομητική συνεργασία που υπήρχε με την Ελληνική Ονοματολογική Εταιρεία σε όλα τα στάδια διοργάνωσης του συνεδρίου και επιμέλειας της έκδοσης.

Εκ μέρους του Δ.Σ. της Ελληνικής Ονοματολογικής Εταιρείας

Ο Πρόεδρος Ξενοφών Τζαβάρας Δρ Γλωσσολογίας
Η Γενική Γραμματέας Μαρία Βραχιονίδου Δρ Λαογραφίας

Η ιστορική Θράκη υπό το πρίσμα της εθνογλωσσολογίας

Εθνολογία On Line

ejournal

Φωτογραφίες