Ελληνικής Εταιρείας Εθνολογίας - Greek Society for Ethnology

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΥΚΛΟΥ ΟΜΙΛΙΩΝ – ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ

Νοέμβριος 2014 - Φεβρουάριος 2015

Η Ελληνική Εταιρεία Εθνολογίας οργανώνει κύκλο ομιλιών - συζητήσεων με θέμα « H Aνθρωπολογία της Σεξουαλικότητας».

 

Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2014. Μαρία Κουμαριανού: Οι χώροι της σεξουαλικότητας: Τα πορνεία της Τρούμπας

Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2014. Λιόπη Αμπατζή: Ποτό για παρέα. Έμφυλες οικονομικές και σεξουαλικές ανταλλαγές

Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2015. Δημήτρης Σιακαντάρης: Σεξουαλικότητα ως σύμπτωμα σε εποχή κρίσης

Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2015. Κώστας Γιαννακόπουλος: Χώρος, κατανάλωση και ανδρική ομοερωτική επιθυμία στην Αθήνα τις δεκαετίες 1950 έως 1990

Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου 2015. ́Αννα Αποστολίδου: Μη κανονιστική σεξουαλικότητα: Ανθρωπολογία & Εθνολογία στην Ελλάδα

Οι ομιλίες γίνονται στην αίθουσα του Μουσείου Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων Φοίβου Ανωγειανάκη-Κέντρο Εθνομουσικολογίας
(ΜΕΛΜΟΚΕ), στην οδό Διογένους 1-3 στην Πλάκα (Αέρηδες) και ώρα 8.00 μ.μ., με ελεύθερη είσοδο.

Επιτροπή Ομιλιών-Συζητήσεων: Μαρία Κουμαριανού, Μαρία Κοκκολάκη, Μαρία Βραχιονίδου, Λαμπρινή Ράικου, Έλενα Μπότση.

 

Εθνολογία On Line

ejournal

Φωτογραφίες