Ελληνικής Εταιρείας Εθνολογίας - Greek Society for Ethnology

Εθνολογία On Line Τόμος 12

όλο το τεύχος - the whole issue

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
TABLE OF CONTENTS

SPACE AS AN ARK AND GHETTO OR AS A FIELD OF ACTION AND SOCIAL CHANGE?
YΙΟΤΑ KARAGIANNI & FOTEINI KOUGIOUMOUTZAKI
Ο ΧΩΡΟΣ ΩΣ ΚΙΒΩΤΟΣ ΚΑΙ ΓΚΕΤΟ Ή ΩΣ ΠΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ;
ΓΙΩΤΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ & ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΟΥΓΙΟΥΜΟΥΤΖΑΚΗ

SCHOOLS AS THRESHOLDS WITHIN PRISON HETEROTOPIAS: PERSPECTIVES ON A "POETICS" OF PRISON EDUCATION
MARIA G. KOKOLAKI, GEORGIA PAPASTAVRINIDOU, ATHENA-ANNA CHRISTOPOULOU
ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΩΣ ΚΑΤΩΦΛΙΑ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΤΕΡΟΤΟΠΙΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ: ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΜΙΑ "ΠΟΙΗΤΙΚΗ" ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΦΥΛΑΚΕΣ.
ΜΑΡΙΑ Γ. ΚΟΚΟΛΑΚΗ, ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΙΝΙΔΟΥ, ΑΘΗΝΑ-ΑΝΝΑ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

"MEDIEVAL TRADITIONS RECONQUERED AND RECLAIMED": FOLKLORE AND FOLKSONG AS IDEOLOGICAL TOOLS AGAINST ETHNOCENTRISM AND ALT-RIGHT IDEOLOGIES IN BLACK METAL.
ATHANASIOS BARMPALEXIS
"ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΚΥΡΙΕΥΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΩΝΤΑΙ": Η ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΛΑΪΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΩΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΝ ΕΘΝΟΚΕΝΤΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΚΡΟΔΕΞΙΕΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΟ BLACK METAL.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΛΕΞΗΣ

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ-ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ / BOOK REVIEWS-PRESENTATIONS:

Ε.Π. ΑΛΕΞΑΚΗΣ. ΤΟ ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ: ΚΥΘΗΡΑ-ΚΡΗΤΗ  (2000-2006). ΑΘΗΝΑ. 2019. ΣΕΛ. 288
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΙΔΗΣ

ΒΙΓΚΛΑΣ ΚΑΤΕΛΗΣ, Ο ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΜΟΤΙΒΟ ΤΗΣ ΔΡΑΚΟΝΤΟΚΤΟΝΙΑΣ. ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ. ΑΝΩ ΤΕΛΕΙΑ, ΑΘΗΝΑ 2021, ΣΕΛ. 158, ΧΩΡΙΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΕΝΤΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ, ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. ISBN 978-618-85435-6-0.
ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΥ

ΚΑΤΣΕΛΛΗ ΡΗΝΑ, ΠΕΛΑΠΑΪΣ. ΠΡΩΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 1974-75. ΜΕΛΕΤΗ. ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΌΜΙΛΟΣ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ 2020, ΣΕΛ. 80, ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ, ΕΙΚΟΝΕΣ ΕΝΤΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ. ISBN 978-9963-2450-2-4.
ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΥ

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ – NOTES TO CONTRIBUTORS


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ - GREEK SOCIETY FOR ETHNOLOGY