Ελληνικής Εταιρείας Εθνολογίας - Greek Society for Ethnology

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΥΚΛΟΥ ΟΜΙΛΙΩΝ – ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ

ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 – ΜΑΪΟΣ 2010

Η Ελληνική Εταιρεία Εθνολογίας οργανώνει κύκλο ομιλιών –συζητήσεων με θέμα «Ανθρωπολογικές και ιστορικές προσεγγίσεις της μαγείας».

 

Δευτέρα 8 Μαρτίου

Ελένη Ψυχογιού: Μαγεία και Ελληνική Λαογραφία

Δευτέρα 22 Μαρτίου

Χριστίνα Βέικου: Ο λύχνος του σώματος…

Δευτέρα 12 Απριλίου

Βίκυ Φωσκόλου: Μαγεία, σύμβολα και λόγος: τα βυζαντινά φυλακτά και οι αντιλήψεις για την αποτροπαϊκή τους δράση

Δευτέρα 26 Απριλίου

Ευγενία Ρούσσου: Από τη μαγεία στο Νew Age. Μυστικισμός και σύγχρονη θρησκευτικότητα στη Β. Ελλάδα και την Κρήτη.

Δευτέρα 10 Μαΐου

Βασιλική Χρυσανθοπούλου: «Μάτι» και γονιμότητα στις γαμήλιες τελετουργίες των Καστελοριζιών της Αυστραλίας.

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου

Η πρόεδρος

Δρ. Μαρία Κουμαριανού

Οι ομιλίες γίνονται στην αίθουσα του Μουσείου Ελληνικών Λαϊκών Οργάνων (ΜΕΛΜΟΚΕ), στην οδό Διογένους 1-3 στην Πλάκα (Αέρηδες) και ώρα 8.00 μ.μ., με ελεύθερη είσοδο.

 

Εθνολογία On Line

ejournal

Φωτογραφίες