Ελληνικής Εταιρείας Εθνολογίας - Greek Society for Ethnology

Apostolaki exofyllo 2017

 Πρακτικά της Επιστημονικής Ημερίδας «Αντίδωρο στην Άννα Αποστολάκι. Η ζωή, το έργο και η συνεισφορά της»

Επιμέλεια: Ανδρομάχη Οικονόμου - Βασιλική Φλώρου

Έκδοση: Λύκειο των Ελληνίδων

H αρχαιολόγος και λαογράφος Άννα Αποστολάκι (1881-1958) ήταν πρωτοπόρα μορφή της ελληνικής επιστήμης: μια από τις πρώτες φοιτήτριες του Πανεπιστημίου Αθηνών, από τις πρώτες γυναίκες μέλος πολλών επιστημονικών φορέων και η πρώτη γυναίκα διευθύντρια μουσείου στην Ελλάδα. Η σταδιοδρομία της έχει έναν παραδειγματικό χαρακτήρα: αντικατοπτρίζει όλες τις δυσκολίες και αγκυλώσεις που κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν οι γυναίκες της εποχής της στην προσπάθειά τους να σταδιοδρομήσουν και να αναλάβουν έναν πιο ενεργό ρόλο στην κοινωνία και στην επιστήμη. Στον τόμο αυτό δώδεκα ερευνητές από ποικίλα επιστημονικά πεδία (αρχαιολογία, ιστορία, λαογραφία, μουσειολογία) ανασυνθέτουν μέσα από πρωτογενή έρευνα σε αρχειακό υλικό τη διαδρομή αυτής της άγνωστης προσωπικότητας, επιχειρούν να αναδείξουν και να επανεκτιμήσουν γνωστές και άγνωστες πτυχές του βίου και του έργου της, αλλά και να σκιαγραφήσουν τον τρόπο που ανταποκρίθηκε στα επιτακτικά προτάγματα της λαογραφίας του πρώτου μισού του 20ού αιώνα.

 

Το βιβλίο διατίθεται στο πωλητήριο του Λυκείου των Ελληνίδων, Δημοκρίτου 7Α, τηλ. 210 3611607.

Εθνολογία On Line

ejournal

Φωτογραφίες