Ελληνικής Εταιρείας Εθνολογίας - Greek Society for Ethnology

Περιοδικό «Ο κόσμος της Εργασίας»Το περιοδικό, «Ο Κόσμος της Εργασίας» - Ετήσιο on line Περιοδικό για την Κοινωνία, τον Πολιτισμό και την Ιστορία της Εργασίας, αποτελεί μια προσπάθεια εθνογραφικής προσέγγισης της εργασίας η οποία  ως έννοια και ως πράξη, έχει ένα διευρυμένο, έμψυχο και σύνθετο περιεχόμενο, εμπλουτισμένο με κοινωνική δράση και με πολιτισμικές παραμέτρους. Το περιοδικό είναι ανοιχτό στην εθνολογική, ανθρωπολογική, ιστορική και κοινωνιολογική έρευνα προωθώντας και στηρίζοντας τη διεπιστημονική προσέγγιση. Είναι διαθέσιμο για τη δημοσίευση στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα, σχετικών πρωτότυπων άρθρων και μελετών στα παραπάνω πεδία, μετά από έγκριση από τη Συντακτική Επιτροπή και τους εξωτερικούς κριτές. Υπό την έννοια αυτή φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα επιστημονικό βήμα διαλόγου και προβληματισμού καθώς και τόπο ενημέρωσης για την έρευνα και τη διδασκαλία του αντικειμένου της εργασίας. Το Περιοδικό είναι ανοικτό στη δημοσίευση άρθρων, βιβλιοκριτικών, μεταφράσεων, ανακοινώσεων, συνεδρίων και άλλων εκδηλώσεων. Εκδίδεται μια φορά το χρόνο σε ηλεκτρονική μορφή ελεύθερης πρόσβασης. Δείτε την ιστοσελίδα του και τα δημοσιευμένα τεύχη

Εθνολογία On Line

ejournal

Φωτογραφίες