Ελληνικής Εταιρείας Εθνολογίας - Greek Society for Ethnology

Λαογραφία ή ανθρωπολογία Οίκοι. Ζητήματα μεθόδου και Θεωρίας. Ελευθέριος Π. ΑλεξάκηςΑυτή η συναγωγή των εννέα άρθρων-εισηγήσεων ίσως θα μπορούσε να θεωρηθεί ξεπερασμένη ιστορικά ως προς ορισμένα σημεία, καθώς σήμερα, με τις νεότερες εξελίξεις και ωσμώσεις, ορισμένες από τις προτάσεις και επισημάνσεις θα θεωρούνταν εκτός τόπου και χρόνου. Για την ιστορία όμως της ελληνικής επιστήμης έπρεπε να εκδοθούν, αφενός για να παρουσιασθεί η εξέλιξη μέσα σε μια τεσσαρακονταετία των δίδυμων επιστημών λαογραφίας-ανθρωπολογίας κατά τον Michael Herzfeld, στην Ελλάδα, αφετέρου οι εγγενείς δυσκολίες τους.
Οι επιστήμες λαογραφία και κοινωνική ανθρωπολογία δεν είναι ουσιαστικά διαφορετικές, δεν υπακούουν σε δύο διαφορετικά παραδείγματα: α) είναι κυρίως επιστήμες του παρόντος· β) είναι επιστήμες που στηρίζονται στην προφορικότητα· γ) είναι επιστήμες κανονιστικές (normative). Θα περίμενε κανείς επομένως μια έλξη και όχι απώθηση, αλλά δεν εξελίχθηκαν ακριβώς έτσι τα πράγματα. Η θέση του συγγραφέως αυτού του βιβλίου, όπως προκύπτει και από τα δημοσιευμένα κείμενα, ήταν και είναι ότι η λαογραφία είναι ανθρωπολογική επιστήμη. Υπάγεται στην ευρύτερη ανθρωπολογία. Επομένως, αυτό το παράδειγμα εντάσσεται στην Αμερικανική Σχολή Ανθρωπολογίας. (Από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου)

 

 

ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ Ή ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΙ;
ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΜΕΘΟΔΟΥ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ
ΑΛΕΞΑΚΗΣ Π. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ISBN13: 9789604851317
Εκδότης: ΗΡΟΔΟΤΟΣ
Δεκέμβριος 2015
Βιλιοπωλείο Πολιτεια

 

Περιεχόμενα

Εισαγωγή
Λαογραφία-Ανθρωπολογία: παράλληλες διαδρομές (1900-1970)
Ένας ανθρωπολόγος ανάμεσα στους λαογράφους (1970-1990)
Συγκλίσεις και αποκλίσεις (1990-2000)
Βιβλιογραφία
λαογραφία ή Ανθρωπολογία οίκοι; Ζητήματα μεθόδου και θεωρίας
Ι. Κοινωνική Ανθρωπολογία και ελληνική Λαογραφία: ένα θεωρητικό και μεθοδολογικό πρόβλημα
Βιβλιογραφία
II. Από το Φολκλόρ και την Εθνογραφία στην Εθνολογία. Μια δύσκολη πορεία στις βαλκανικές χώρες
Βιβλιογραφία
III. Ανθρωπολογική έρευνα και θεωρία στην Ελλάδα. Η περίπτωση τριών επιστημονικών περιοδικών
Η προβληματική
To περιοδικό "Εθνογραφικά" (1978-2000)
Το περιοδικό "Ανθρωπολογικά" (1980-1985)
Το περιοδικό "Εθνολογία" (1992-2000)
Συμπεράσματα
Βιβλιογραφία
IV. Ανθρωπολογία οίκοι ή Λαογραφία; Μια επιστημολογική προσέγγιση
Η θέση του προβλήματος
Το ζήτημα της ετερότητας Κονστρουκτιβισμός και ουσιοκρατία Συμπεράσματα
Βιβλιογραφία
V. Η συγκριτική εθνολογική μέθοδος στη Λαογραφία ή ο Νικόλαος Πολίτης μεταξύ εθνισμού και ανθρωπισμού
Βιβλιογραφία
VI. Η Γαλλική Εθνολογική Σχολή και η Λαογραφία του Δημητρίου Λουκάτου
Εισαγωγή
Η εξέλιξη της Γαλλικής Εθνολογικής Σχολής
Η επίδραση της Γαλλικής Εθνολογικής Σχολής στη Λαογραφία του Λουκάτου
Βιβλιογραφία
VII. Από τη συλλογή λαογραφικού υλικού στην εξειδικευμένη εθνογραφική έρευνα διάρκειας. Εμπειρίες και προβλήματα
Βιβλιογραφία
VIII. Η Λαογραφία ως Ανθρωπολογία και η Ανθρωπολογία ως Λαογραφία στην Ελλάδα. Μια κριτική από μέσα
Εισαγωγή
Λαογραφία: ο φετιχισμός του ονόματος
Προγονολατρία και προγονοκεντρισμός στη Λαογραφία
Οι σύγχρονες τάσεις της ελληνικής Λαογραφίας
Η Ανθρωπολογία ως "Ανθρωπολογία οίκοι" στην Ελλάδα
Λαογραφία, Ανθρωπολογία και ετερότητα στην Ελλάδα
Βιβλιογραφία
Επίμετρο: Σχέση Λαογραφίας και Ιστορίας
Βιβλιογραφία
Eleftherios P. Alexakis, Laographia or Anthropology at home? Issues of Method and Theory (summary)
Laographia - Anthropology: Parallel paths (1900-1970)
An anthropologist among folklorists (1970-1990)
Convergences and divergences (1990-2000)
Ευρετήριο τόπων και ονομάτων
Ευρετήριο όρων
Πίνακας περιεχομένων

Εθνολογία On Line

ejournal

Φωτογραφίες