Ελληνικής Εταιρείας Εθνολογίας - Greek Society for Ethnology

Ελληνική εταιρεάι Εθνολογίας

Σύμφωνα με το άρθρο 19 του καταστατικού της ΕΛ.ΕΤ.Ε., το Δ.Σ. σας καλεί σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 10 Οκτωβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα, και ώρα 17:00, στην έδρα του  Ινστιτούτου των Ελληνικών Μύλων (Ι.τ.Ε.Μ.), Αγίων Ασωμάτων 45 - προέκταση της Ερμού (κτίριο με καρυάτιδες). Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση και οι Αρχαιρεσίες θα πραγματοποιηθούν στις 24 Οκτωβρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 στον ίδιο χώρο.

Κατά την προσέλευση θα τηρηθούν τα προβλεπόμενα για την υποχρέωση χρήσης μάσκας και την αποφυγή συνωστισμού.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με το ίδιο άρθρο του Καταστατικού, είναι τα ακόλουθα:

  • Πεπραγμένα του Δ.Σ.

  • Ταμειακός απολογισμός και έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής

  • Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου

  • Εκλογή νέας Εξελεγκτικής Επιτροπής

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 23 του Καταστατικού, δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση έχουν τα τακτικά μέλη της Εταιρείας τα οποία είναι ταμειακώς τακτοποιημένα.

Οι υποψηφιότητες για το Νέο Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή μπορούν να υποβληθούν στο Δ.Σ. μέχρι την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης.

Ενημερώνουμε, επίσης, τα μέλη μας ότι για οποιεσδήποτε πληροφορίες μπορούν να συμβουλεύονται την ιστοσελίδα της ΕΛ.ΕΤ.Ε. στο www.societyforethnology.gr ενώ για επικοινωνία μπορούν να χρησιμοποιούν και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο alexethn@otenet.gr. Τηλ. επικοινωνίας: 6989830307 & 6947201580.

Με φιλικούς χαιρετισμούς

Η Πρόεδρος Μαρία Κοκολάκη

Η Γενική Γραμματέας  Μαρία Κουμαριανού

Εθνολογία On Line

ejournal

Φωτογραφίες