Ελληνικής Εταιρείας Εθνολογίας - Greek Society for Ethnology

Urbanities Journal of Urban Ethnography International Conference

 

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

"The Informal and the Formal in Times of Crisis: Ethnographic Insights"

7-9 Ιουλίου 2017

Πανεπιστήμιο Πελοππονήσου - Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Κόρινθος, Ελλάδα

 

διοργάνωση:
International Urban Symposium – IUS
Commission on Urban Anthropology (CUA)
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου - Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Κόρινθος


Πληροφορίες: Αγγλικό Κείμενο σε μορφή pdf.

 

Πρόγραμμα Συνεδρίου: Αγγλικό Κείμενο σε μορφή pdf.

Programme Corinth 2017 Page 1

Programme Corinth 2017 Page 2

Programme Corinth 2017 Page 3

Programme Corinth 2017 Page 4

Εθνολογία On Line

ejournal

Φωτογραφίες